video
projects
TRICKSTER
about us
coming up
anbi
Publicatie van gegevens ingevolge nieuwe regelgeving voor (culturele) ANBI’s

Naam: Stichting TRICKSTER
RSIN: 820695038
KvK: 24458993
Adres: Delistraat 32f, 3072ZL, Rotterdam, NL
Email: tricksterspace@gmail.com

stichtingsbestuur
het bestuur bestaat uit drie leden:
de heer J.J. Hiddink, voorzitter
de heer G.A.M. van Drunen, penningmeester
de heer r.j. vanhoe, secretaris

beloningsbeleid
Stichting Trickster werkt met een onbezoldigd bestuur: de leden van het bestuur ontvangen volgens de bepalingen in artikel 3.4 (pag. 2) en artikel 5.8 (pag. 4) van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. De stichting werkt voornamelijk met zzp-ers en heeft geen medewerkers in dienst.
social media klinks:
downloads:
pdf
statuten
beleidsplan 2016/2017
pdf
jaarrapport 2016
pdf
jaarverslag 2016
pdf
kamer van koophandel
pdf