video
projects
about us
coming up
COMING UP:
contact
subscribe
“Without war there are no heroes."
"What harm would that be?"
"Oh, Lavinia, what a woman's question that is.”

- from: Lavinia, Ursula K. Le Guin
HEROPERA is an improvised, ‘ad-lib’ performance deconstructing the concept of opera and challenging traditional ideas about heroism and storytelling. Sparked by speculative fiction and rooted in various disciplines, TRICKSTER plays around with the cultural and visual codes of opera, practising the relational, the messy, the spontaneous, the unpredictable. Instead of tragic heroines who sacrifice or annihilate themselves, this opera stages five women who can conjure up something on the spot, and are not afraid of not knowing (yet). Non-heroism and the unseen therefore also earn their spot in this collective 'work' (operare). While venturing into a post-normal future, all TRICKSTERs are collaboratively and simultaneously the actors, singers, writers, scenographers, composers and technicians of this show..
HEROPERA is een geïmproviseerde 'ad-lib'-voorstelling waarin het operamedium wordt gedeconstrueerd en traditionele ideeën over heldendom en storytelling op de snijtafel worden gelegd. Geworteld in verschillende disciplines en geïnspireerd door speculatieve fictie speelt performance collectief TRICKSTER met de culturele en visuele codes van opera. In plaats van tragische heldinnen die zichzelf opofferen of wegcijferen, brengt deze opera vijf vrouwen ten tonele die ter plekke iets kunnen fabriceren en niet bang zijn voor het (nog) niet weten. Non-heroïek, het ongeziene en het normale krijgen daarom net zo goed een plaats in dit collectieve 'werk' (operare). Met een voorliefde voor het relationele, rommelige, spontane en onvoorspelbare, wagen ze zich in een post-normale toekomst. Gezamenlijk en gelijktijdig zijn ze de acteurs, zangers, schrijvers, scenografen, componisten en technici van deze show..
... een futuristisch operadrama met onnavolgbare aria's van zowel mensachtige computerstemmen als computerachtige mensenzangers
... a futuristic operatic drama intertwined with inconceivable aria’s by both human-like computer voices and computer-like human singers
foto: Nathalie Smoor!
Read reviews about HEROPERA here!!
past:
13 oktober: Vrijburcht, Amsterdam
29 september: Zaal 3, Den Haag
9 june: Concordia, Enschede
8 june: Extrapool, Nijmegen
4 june: Ostade A’dam
3 june: Ostade A’dam
19 may: UBIK/WORM (première)
17 may: UBIK/WORM (try-out)
no upcoming events....