video
projects
about us
coming up
contact
Publicatie van gegevens ingevolge nieuwe regelgeving voor (culturele) ANBI’s

Naam: Stichting TRICKSTER
RSIN: 820695038
KvK: 24458993
Adres: Wolphaertstraat 27a, 3082 BK, Rotterdam, NL
Email: info@tricksterspace.org

stichtingsbestuur
het bestuur bestaat uit drie leden:
de heer J.J. Hiddink, voorzitter
de heer G.A.M. van Drunen, penningmeester
de heer r.j. vanhoe, secretaris

beloningsbeleid
Stichting Trickster werkt met een onbezoldigd bestuur: de leden van het bestuur ontvangen volgens de bepalingen in artikel 3.4 (pag. 2) en artikel 5.8 (pag. 4) van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. De stichting werkt voornamelijk met zzp-ers en heeft geen medewerkers in dienst.
social media klinks:
downloads:
pdf
statuten
beleidsplan 2016/2017
pdf
jaarrapport 2016
pdf
jaarverslag 2016
pdf
kamer van koophandel
pdf
subscribe
Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur
TRICKSTER: